VAFM4 (Alkalisk)

Ett alkaliskt avfettningsmedel till svåra rengöringsarbeten. Anpassad till många användningsområden.Såsom fordonstvätt, metallavfettning före ytbehandling, rengöring innan målning, städmaskiner och rengöring inom livsmedelsindustrinKan användas i högtryckssprutor med injektor, lågtryckssprutor samt avfettningsanläggningar. Spraya på medlet och skölj därefter av med rent vatten. finns på: 5L – 30L – 205L FAT